Hatır sok. 27/3 GOP/Ankara

0 312 446 34 45

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, bireyin karşılaştığı olumsuz yaşam deneyimleriyle (ayrılık, aldatma/aldatılma, boşanma, ölüm, doğal afetler, kaza, şiddet, istismar, hastalık vb.) başa çıkabilmesi, yaşadığı duygusal güçlüklerin üstesinden gelebilmesi, kendini tanıması ve kararlar alabilmesi gibi süreçleri içeren danışmanlık hizmetidir.

Bireysel danışmanlık kişinin kendi gücünü keşfetmesini ve yaşam doyumunu arttırmasını amaçlar. Rola Aile Danışma Merkezi bu hizmeti psikologlar aracılığıyla sağlamaktadır. Bireysel danışma görüşmeleri, yardıma ihtiyaç duyulan konuya göre değişmekle birlikte, genellikle 5-10 oturum arasında sürmektedir. Bir oturum ortalama 50 dakika olup haftada bir veya iki haftada bir gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm çalışmalar bilimsel ilkeler ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir.


Bireysel Danışmanlık Konuları

 • Depresyon
 • Anksiyete/Kaygı
 • Fobiler/Korkular
 • İlişkisel Uyum Zorlukları
 • Takıntı
 • Travmatik Yaşantılar
 • Özgüven Eksikliği
 • Karar Verme Güçlüğü
 • Kayıp ve Yas
 • Bağlanma Sorunları
 • Öfke Kontrolü
 • Duygu Düzenlemesinde Yaşanan Zorluklar
 • İş/Okul Sorunları