Hatır sok. 27/3 GOP/Ankara

0 312 446 34 45

Aile Danışmanlığı

Bir sistem olarak aile, kendi sorunlarını çözebilir ancak bazı durumlarda ailenin bakış açısı ve yanlış çözüm yolları ile sorunlar artabilir veya kötüleşebilir. Aile bireyleri anlaşılmadıklarını, dinlenmediklerini ve yalnız olduklarını hissedebilirler. Farklı bireylerden oluşan bir sistem olan ailenin var olan dengesi bu gibi negatif duygular nedeniyle bozulabilir. Çoğu problemin çözüm yolu basittir ve açıktır ancak bu negatif duygular ailenin sorunlarla etkili bir şekilde baş edebilmesini engeller.

Aile Danışmanlığı, ailelerin sorun olarak tanımladıkları durumlar karşısında onlara farklı bakış açıları kazandırabilmek, yeni çözüm yolları bulmak, aile üyeleri arasında sağlıklı iletişim örüntüleri oluşturabilmek amacıyla yapılan danışmanlık hizmetidir. Aileler benzer problemler yaşasalar da her aile kendi değerleri içerisinde ele alınarak aile için en uygun olan kısa vadeli ve etkili yöntemlerle ailelerle birlikte süreç yürütülür.